Tulorekisteri ja Suomi.fi-tunnukset

05.10.2018

Tulossa kaksi isoa muutosta vuonna 2019.                                                            TIEDOTE 10/2018

  1. Verohallinto ottaa käyttöön Suomi.fi -valtuudet.

Tämä tarkoittaa sitä, että teidän täytyy valtuuttaa meidät uudelleen veroasioiden hoitajaksi.

Katso-valtuutus loppuu kokonaan vuoden 2019 lopussa, joten valtuudet pitää olla ennen sitä voimassa.

Seuraavat valtuudet tarvitsemme jatkossa:

Tulorekisteriä varten:
Palkkatietojen ilmoittaminen (täydet oikeudet)
– Palkkatietojen katselu

OmaVeroa varten:
Veroasioiden hoito (täydet oikeudet) TAI
– Veroilmoittaminen (oikeus vain ilmoittamiseen, ei sisällä pääsyä OmaVero-palveluun)

Pyydämme, että valtuutus kuitenkin tehtäisiin jo tämän vuoden puolella. Tulemme lähettämään teille valtuutuspyynnön loka-marraskuun aikana. Valtuutus käydään hyväksymässä osoitteessa:

Toinen suuri muutos koskee palkanlaskentaa.

  1. Verohallinto ottaa käyttöön tulorekisterin.

-Tulorekisterin tarkoitus on kerätä entistä tarkempaa tietoa palkoista palkkakausittain. Rekisteriä tulevat käyttämään kaikki palkkojen intressiryhmät verottajan lisäksi (KELA, vakuutusyhtiöt, kassat jne.).

-Tulorekisteri korvaa palkkojen vuosi-ilmoitukset, koska tieto tullaan jatkossa keräämään palkkakausittain. Tämä tulee muuttamaan palkanlaskennan aikatauluja.

-Tulorekisteri-ilmoitukset on tehtävä viiden päivän kuluessa palkkojen maksupäivästä.

-Palkkaennakoiden ja matkakorvausten maksussa huomioitavaa

-Tulorekisteri-ilmoitusvelvollisuus koskee myös palkkaennakkoja. Niitä ei saa maksaa ilman ennakonpidätystä ja ilmoitus on tehtävä viidenpäivän sisällä maksusta.

-Matkakorvauksista (päivärahat ja kilometrikorvaukset) tehdään myös tulorekisteri-ilmoitus viidenpäivän sisällä maksusta.

Jatkossa siis kaikki palkat, palkanluonteiset erät sekä matkakorvaukset tulee raportoida viiden päivän sisällä maksusta tulorekisteriin.

Palkanlaskijanne tulee olemaan teihin yhteydessä ja sopimaan uusista palkanlaskenta aikatauluista, jos niihin täytyy tehdä muutoksia.